สอบถามโทร.   091-926-1944 (คุณเปิ้ล),  

V&W TRAINING

ON THE JOB TRAINING (OJT)
บริษัท วีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001, 6.2.2 ของลูกค้าคู่ธุรกิจนั้น ทางบริษัท วีแอนด์ดับบลิว จึงมีการดำเนินการฝึกอบรม ( on the job training ) เพื่อให้พนักงานเรียนรู้งานการทำงานของลูกค้าคู่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความชำนาญ และ ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมถึงการเพิ่มศักยภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 

TRAINING
ทางบริษัท วีแอนด์ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีการจัดอบรมพนักงานขับรถประจำปีเพื่อให้พนักงานขับรถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของตัวรถเป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และ ความปลอดภัยมากขึ้น